บว. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC2015

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC2015


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ฯ ประชุมหารือคณะกรรมการวิชาการนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา iGRC2015 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในที่ประชุมฯ





โพสต์เมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1