บัณฑิตวิทยาลัย มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี


บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี โดยได้จัดให้มีพิธีทำบุญ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-12.00 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญ สำหรับงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเฉพาะภายในรวมถึงสหสาขาวิชาร่วม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้รักและผูกพันธ์กับองค์กร เพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้แทนจากสำนัก คณะ และสถาบันต่างๆ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ต่างเข้าร่วมพิธีด้วยความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่ง

โพสต์เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0625 s.

Visitors
Today
65
Yesterday
246
Online
1