บว. รับการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายใน CMU-EdPEx

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. รับการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายใน CMU-EdPEx


รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140625 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1