พิธีเปิดงาน PhD Industrial Engineeing Symposium 2015 (ครั้งที่ 4)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : พิธีเปิดงาน PhD Industrial Engineeing Symposium 2015 (ครั้งที่ 4)


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน PhD Industrial Engineeing Symposium 2015 (ครั้งที่ 4) ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนำนักศึกษาระดับปริญญาเอก มาประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และฝึกนักศึกษา ในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

โพสต์เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140625 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1