คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ The 36th National Graduate Research Conference

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ The 36th National Graduate Research Conference


วันที่ 29 ตุลาคม 2558  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (Joint Symposiums : 36th NGRC : ICIRD 2015 : ICGCP 2015) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้การต้อนรับ และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบธงเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 37 (สคบท.) ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเสนอผลงานฯ ในครั้งต่อไป และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Green Society"   โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตของประเทศไทย ตลอดจนการบรรยายเสร็จสิ้นโพสต์เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.078125 s.

Visitors
Today
105
Yesterday
246
Online
1